Nasze usługi

 • Outsourcing usług sieciowych
 • Dla sektora MSP
  Kompleksowy pakiet świadczeń w zakresie:
  - opieki serwisowej IT
  - administracja serwerami firmy
  - doradztwo i zakup sprzętu sieciowego i komputerowego
  - konfiguracja i serwis sprzętu sieciowego i komputerowego
  - konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami w sieciach lokalnych
  - szkolenia dla pracowników: bezpieczeństwo w sieci, rozwiązania   open source
  - serwis telefoniczny, polityka bezpieczeństwa.
 • Relacje z klientami, usprawnianie obiegu informacji w firmie
  - instalacja i adaptacja systemów CRM, CMS
  - szablony i systemy mailingowe
  - projektowanie kampanii informacyjnych i reklamowych
  - pozycjonowanie www
  - tworzenia baz danych dla potrzeb mailingu
  - hosting i zakup domen
 • Operatorzy i dostawcy
  - Zaawansowana administracja sieciami
  - Instalacja i konfiguracja oprogramowania
  - Wdrażanie nowych usług (VOIP)
  - Projektowanie i rozwój sieci lokalnych i rozległych
  - Tworzenie i modyfikacja oprogramowania do obsługi sieci
    (rozwiązania pakietowe i autorskie: monitoring i zarządzanie   ruchem, vBOK, systemy billingowe)
  - Współpraca z zewnętrznymi partnerami   (dostawcy telekomunikacyjni)
  - 24 h obsługi, interwencje, telefoniczne
 • Oprogramowanie
  Wdrażamy oprogramowanie:
  - LMS - vBOK + zarządzanie siecią
  - xname - zarządzanie domenami
  - Cacti - monitoring usług klienckich
  - Quagga - BGP na systemach U*nix
  - Amavis - filtrowanie spamu i wirusów na serwerach pocztowych
  - CMS (*nuke)
 • Wdrożenia Open source
 • Rozwiązania komercyjne
 • Lotus
  - Rozwiązania autorskie
© „API Internet”P. Gubernat
      ul. Jastrzębia 21/23,  53-148 Wrocław
      E-mail: api (małpa) api (kropka) net (kropka) pl
      tel. +48 504 157 177

"Uwaga: podany adres służy wyłącznie do korespondencji służbowej, w szczególności nie życzę sobie otrzymywać na niego reklam, ofert oraz innych przesyłek masowych. Wysyłając na mój adres tego rodzaju przesyłki zgadzasz się na umieszczenie twoich adresów na wszystkich możliwych czarnych listach oraz blokowanie ich zawsze i wszędzie. Wysyłając pocztę na ten adres automatycznie zgadzasz się na jego ewentualną publikację."
"Warning: above address is made available only for private communications and I don't want to receive any advertisements, offers and other bulk mailings. Sending such things to the above address you authorize me to place your addresses on any available blacklists and blocking them everywhere and every time. Sending mail to the above address you authorize me to make your message publicly available."

Klienci